Турнир 1х1(25.10.2020)

 
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Semifinal FINAL 3rd place match
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Semifinal FINAL 3rd place match
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FINAL
3rd place match