Турнир 1х1(25.10.2020)

 
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Semifinal FINAL 3 ème place correspondance
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Semifinal FINAL 3 ème place correspondance
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FINAL
3 ème place correspondance