Ноокат


# Nome torneio Esporte Cidade
round-robin Кыргыз-Ата, Ноокат 88-89-жылкылар турнири футбол Ноокат
round-robin Ноокат райондук 1988-1989-жылкылар турнири футбол Ноокат