Каскыр, ID=12352

( Рудный)
  1. Асынали
  2. Бека